Supervision

Har du brug for hjælp til sparring og faglig udvikling? Jeg tilbyder supervision indenfor en kognitiv adfærdsterapeutisk ramme til psykologer, der er ved at blive autoriserede.  Når jeg superviserer andre psykologer, er det vigtigt for mig, at der skabes et trygt rum til refleksion. Indholdet kan tage udgangspunkt i konkrete sager eller være rettet mod faglige temaer, som jeg hjælper med at belyse med gennemgang af konkrete metoder og modeller. Supervision handler ikke kun om faglig udvikling og dygtiggørelse, men også om at lære strategier til at bevare sin arbejdsglæde og forebygge udbrændthed.

Gruppesupervision

Jeg skræddersyr supervisionsforløb til grupper på 2-5 personer ud fra de krav Dansk Psykolog Forening stiller.

Hvis du ønsker tilbud på et forløb i gruppe, er du velkommen til at skrive eller ringe.

Supervision i gruppe
Supervision - Individuelt

Individuel supervision

Individuel supervision kan bookes direkte her på siden og kan foregå online eller i klinikken i Køge. 

Supervision til psykologer

Supervision er et redskab til at skabe faglig udvikling. Den faglige udvikling kan både handle om at træne konkrete terapeutiske færdigheder, at lære nye metoder og teknikker gennem supervisor og om at forstå og blive mere sikker i sin egen stil og metodiske tilgang. Det kan også handle om egenomsorg i arbejdslivet, så man får skabt en bæredygtig balance i sit job og hermed har ressourcer og overskud til at være bedst muligt til stede i terapien med klienten.

Supervisionsrummet skal være trygt og rart. Derfor gør jeg mig som supervisor umage med at få skabt en god arbejdsrelation til dig og gøre atmosfæren rar og afslappet. Sessionerne skal gerne føles som et pusterum fra hverdagen, hvor det er tilladt at vise sin usikkerhed og sine sårbarheder. Og hvor du kan blive inspireret og klædt fagligt på til at bruge nye terapeutiske teknikker i dit klientarbejde.

Sessionerne vil bruge struktureret ud fra den kognitive adfærdsterapeutiske ramme, så du kan se og opleve dette via en anden fagperson. Det betyder vi altid vil starte med at sætte dagsorden for samtalen og lave en brobygning til foregående session via en opsummering af det vigtigste indhold fra den tidligere samtale. Herunder vil vi også lave en kort opdatering på dit eget faglige udviklingsarbejde i perioden siden sidst, hvor du måske har fået konkrete opgaver, du ville træne. Opdateringen kan også handle om din egen trivsel og øvelser med at få implementeret mere egenomsorg i arbejdslivet.

Hovedparten af sessionen vil vi bruge på et behandle det konkrete case-materiale, du har med. Temaet kan, som tidligere nævnt, også være et emne indenfor egen stil eller trivsel. Hvis dette er hovedfokus, vil vi også tage udgangspunkt i en konkret situation, som i den kognitive model, og afdække dit reaktionsmønster med tanker, krop, følelser og adfærd. Ud fra en analyse af dette, vil vi sammen finde frem til nye måder at forstå eller håndtere de konkrete udfordringer på.

Afslutningsvis i sessionerne, vil vi sammen lave en opsummering på indholdet i samtalen, så du får taget de vigtigste pointer og læringspunkter med dig videre. Vi vil også, som hovedregel, aftale et konkret hjemmearbejde, så indholdet i sessionen bliver overført til dit daglige arbejde som psykolog og bliver konkret anvendeligt for dig. Hjemmearbejdet kan handle om en bestemt terapeutisk teknik, du vil afprøve med en klient. Det kan også være mere procesorienteret, så du vil have nogle bestemte, mere generelle fokuspunkter som brug af tavshed, opsummeringer mv. i dit klientarbejde.  

Retningslinjer for supervision til brug i autorisation

For at din supervision kan bruges i din ansøgning om autorisation som psykolog, skal følgende retningslinjer være overholdt.

Du skal have modtaget mindst 160 timers supervision i alt.

Du skal have mindst 40 timers individuel supervision.

Du skal have mindst 40 timers supervision i gruppe.

Du skal have mindst 40 timers supervision af én og samme eksterne supervisor. Med ekstern menes en person, som arbejder på en anden arbejdsplads, og hermed under en anden faglig ledelse og med en anden kollegagruppe end dig selv.

Supervisoren skal være autoriseret og have faglige kompetencer indenfor det område du får supervision på.

Retningslinjerne ændres løbende, så der tages forbehold for dette på hjemmesiden her. Du kan holde dig opdateret via Dansk psykologforenings hjemmeside her og via Psykolognævnets hjemmeside her