Depression

Depression rammer mange mennesker hvert år, og kommer ofte snigende, så man gradvist oplever mere og mere tristhed, ligegyldighed og manglende lyst til hverdagens aktiviteter og til at være social. Det er almindeligt at have dårlige dage, men hvis den manglende lyst og tristheden er mere stabilt til stede i flere uger, bør man overveje at søge hjælp.

Årsagen til depression kan være mange. Nogle oplever nedsat humør og et lavere energiniveau i den mørke tid af året, som kan udvikle sig til vinterdepression. I andre tilfælde bliver symptomerne udløst af svære omstændigheder i livet, som hvis man mister sit job, bliver syg, får økonomiske vanskeligheder, bliver forladt af sin kæreste eller oplever andre svigt, tab og nederlag. Symptomerne optræder også ofte i sammenhæng med stress og angst.

depression

Symptomer på depression

 • Tristhed og håbløshed
 • Grådlabilitet
 • Vrede/irritation
 • Udmattelse og manglende energi
 • Søvnforstyrrelser
 • Ændringer i appetit
 • Rastløshed
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Negative tanker om en selv, andre og fremtiden
 • Selvbebrejdelser
 • Selvmordstanker
 • Social tilbagetrækning
 • Manglende initiativ til hverdagsopgaver

Jeg har mange års erfaring i behandling af depression og står klar til at hjælpe dig. Når man er ramt af depressive symptomer, kan det dog være svært at overskue at skulle til psykolog. Men første skridt er at tage kontakt, og du er altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak om dine muligheder for behandling.

Behandling af depression

Kognitiv behandling af depression starter med en grundlæggende afdækning af hvordan symptomerne viser sig hos dig og i hvilken grad, de rammer dig. Jo sværere symptomerne er, des mere vil vi holde fokus på adfærden i starten. Hvis symptomerne er til stede i moderat til svær grad, bør den kognitive behandling kombineres med medicin via egen læge eller psykiater. 

Ofte vil symptomerne påvirke dine basale færdigheder i dagligdagen, så det bliver svært at holde en almindelig døgnrytme, at komme op om morgenen, at få spist fornuftige måltider, at deltage i sociale aktiviteter, at komme ud og få dagslys, at få lavet de nødvendige huslige pligter mv. Hvis det er tilfældet, vil vi starte med at lave en realistisk plan for hvordan din dag og uge kan se ud, og for hvordan du kan hjælpes til at lave små overkommelige justeringer. Dette vil hjælpe dig til at bryde det negative aktivitetsmønster i hverdagen. Et mere hensigtsmæssigt aktivitetsmønster, vil give grobund for andre, mindre ubehagelige kropslige sansninger, og hjælpe til at regulere søvn, appetit og energiniveauet. 

Hvis symptomerne er til stede i svær grad, vil tankerne have et meget negativt indhold. Indholdet handler ofte om dig selv, om andre og om fremtiden og kan komme til udtryk ved konkrete tanker som fx ”Jeg er uduelig”, ”Ingen kan hjælpe mig” og ”Det bliver aldrig bedre”. En del af behandlingen er at genkende disse tanker, som tanker der kommer fra depressionen, og IKKE som tanker, der siger en sandhed. Hvis der er selvmordstanker, taler vi om dem og laver en konkret plan for hvordan du og dine pårørende skal håndtere tankerne og hele situationen, når de opstår. 

Når symptomerne er til stede i lettere grad, vil vi både have fokus på adfærden og på tænkningen i behandlingen. Her handler det også om at få planlagt en god struktur for hverdagen, som du kan følge mere slavisk, da depressionen gør det svært at tage initiativ til ting i hverdagen. Samtidig vil vi lave analyser af konkrete situationer, hvor du oplever ubehag eller har negative tanker. Ud fra analyserne finder jeg de bedst egnede redskaber og teknikker til dig, som kan hjælpe dig med at lindre dit ubehag og de negative tanker.