Mine udgivelser

Du kan se listen med alle mine udgivelser herunder. Hvis du er fagligt eller personligt interesseret i nogle af mine udgivelser, er du velkommen til at kontakte mig, for at få afgang til det. De fleste af mine udgivelser er det der hedder Open Access, så de kan findes og downloades af alle fx fra Google Scholar. Hvis du har en særlig interesse i min ph.d. afhandling, og gerne vil læse den, er du også velkommen til at tage kontakt til mig. Nederst på siden kan du finde et resume af min afhandlingen på dansk og engelsk. 

Mine udgivelser fra ph.d.-en:

Schultz, R., Brostrøm Kousgaard, M., & Davidsen, A. S. (2021). “We have two different agendas”: the views of general practitioners, social workers and hospital staff on interprofessional coordination for patients with chronic widespread pain. Journal of Interprofessional Care35(2), 284-292. Læs denne af mine udgivelser her

Schultz, R., la Cour, P., Kousgaard, M. B., & Davidsen, A. S. (2021). “My private theory is that it’s all in the head”: Understandings of chronic widespread pain among social workers from municipality job centers in Denmark. Health Psychology Open8(1).

Schultz R., Perspectives on Patient Trajectories on Chronic Widespread Pain – Patients’ and professionals’ experience of intersectoral trajectories, and municipality social workers’ understandings of chronic widespread pain. PhD-afhandling (2020).

Schultz R., Brostrøm Kousgaard M., la Cour P. & Davidsen A. Between three chairs: Experiences of being a patient with chronic widespread pain in an intersectoral setting in Denmark. Health Psychology Open (2019). Læs denne af mine udgivelser her

Mine udgivelser fra fagbøger:

Schultz R. Kognitiv adfærdsterapi, kap. 6 in Glintborg, C. (red.) (2018) Rehabiliteringspsykologi – en introduktion i teori og praksis. Aarhus Universitetsforlag.

Andre af mine udgivelser:

Schultz R. Copingstrategier ved fibromyalgi og kroniske neuropatiske smerter. Best Practice,Reumatologi, maj 2017.

Baastrup, S. Schultz R., Brødsgaard I., Moore R., Jensen T.S., Vase L., Bach F.W., Rosenberg R. & Gormsen L. A Comparison of Coping Strategies in Patients with Fibromyalgia, Chronic Neuropathic Pain, and Pain-Free Controls. Scandinavian Journal of Psychology (2016), 57(6), 516-522.

La Cour P., Schmidt A.A. & Schultz R. Validation of the Danish-Language Injustice Experience Questionnaire. Journal of Health Psychology (2015).

Hansen K.E., Kesmodel U., Baldursson E., Schultz R. & Forman A. The influence of endometriosis related symptoms on work life and work ability: a study of Danish endometriosis patients in employment. European Journal of Obstetrics and Gynecology (2013).

Schultz R., Baastrup S. & Hansen T. Psykoedukation som intervention mod kroniske smerter ved fibromyalgi. Akademisk Kvarter (2012).

Hvis du er interesseret i nogle af mine udgivelser, så kan du kontakte mig her.

mine udgivelser