Angst

Angst er en iboende følelse i os, der er med til at sikre vores overlevelse. Når følelsen aktiveres, er det fordi du registrerer en trussel. Og som håndtering vil du sikkert forsøge at bekæmpe truslen eller flygte fra den. Dette er den sunde, naturlige reaktion. Når truslen bliver forestillet og fx handler om sygdom, ulykker, miskreditering, fordømmelse fra andre eller fare ved konkrete  situationer, bliver kampen eller flugten  uhensigtsmæssig. Samtidigt er den med til at vedligeholde dit trusselsbillede og dit ubehag. Det kræver sindssygt mange kræfter at forsøge at bekæmpe eller være på forkant med en forestillet trussel. 

En del af behandlingen går derfor ud på at aflære kamp/flygt-responsen og tillære andre, mere hensigtsmæssige strategier til håndtering af dit ubehag og dine bekymringstanker.

Unge med angst

Symptomer på angst

  • Hurtig vejrtrækning/åndenød
  • Hjertebanken og forhøjet puls
  • Kulde/varmefornemmelse i kroppen
  • Trykken for brystkassen
  • Sitren, snurren, summen i hænder, arme og fødder
  • Osteklokkefornemmelse
  • Kropslig og følelsesmæssig uro og ubehag
  • Katastrofetanker
  • Overopmærksomhed på sansninger

Kognitiv terapi har en veldokumenteret effekt til behandling af angst, så der er en god prognose for bedring og lindring af dine symptomer. Jeg er specialiseret i behandling af; fobi, social angst, generaliseret angst samt døds-, sygdoms-, panik-, eksamens- og præstationsangst. Har du brug for hjælp til at håndtere angst, så kontakt mig her. Hvis du vil læse mere om behandlingen eller om de forskellige angstformer, så læs videre herunder.

Behandling af angst

Angst kan behandles effektivt med kognitiv adfærdsterapi. Og prognosen for bedring er god uanset hvilken form for angst, du er ramt af. Det er derfor vigtigt at søge hjælp, hvis dine symptomer forstyrrer hverdagen og giver dig mindre livsglæde eller lavere livskvalitet.

Den kognitive behandling er opdelt i flere faser. Første fase handler om at identificere og beskrive hvordan angsten viser sig hos dig, hvornår den opstår og hvilken respons, den fremkalder hos dig. Altså hvordan du forsøger at lindre eller regulere det ubehag, du mærker. Som en del af hele identificeringen, vil der være små elementer af undervisning i terapien, så du er godt klædt på til at genkende og forstå mekanismerne selv.

Næste fase består af analyser af de konkrete situationer, hvor du rammes af symptomerne. Med afsæt i disse analyser, vil jeg finde de bedst egnede redskaber og teknikker, der kan hjælpe dig til at møde tanker, følelser og kropsfornemmelser med nye, mere hensigtsmæssige strategier.

En vigtig del af behandlingen går ud på at lære at være i ubehaget til det klinger af, og at kunne træde væk fra de katastrofeprægede tanker. Her handler det bl.a. om at gøre de svære situationer og dine indre sansninger mindre farlige. Samtidig handler det også om at styrke din egen tiltro til, at du godt kan håndtere ubehaget og gennemføre de vanskelige situationer.

Som en del af terapien, laver vi forskellige små øvelser, som du også selv kan træne hjemme mellem sessionerne. Øvelserne vil altid blive tilpasset, så de udfordrer og udvikler dig, men samtidigt skal de også være overkommelige og realistiske at gennemføre i hverdagen. Øvelserne har rigtig stor betydning, da det er disse nye erfaringer, der gør, at dit reaktionsmønster ændrer sig over tid. Og når den oplevede fare er blevet mindre, og tiltroen til din håndtering er blevet større, så lindres symptomerne.

Den sidste fase i terapien handler om at få de nye strategier godt indlejret i hverdagen, så effekten af behandlingen varer ved over tid og tilbagefald forebygges.