Lavt Selvværd

Rigtig mange mennesker kæmper med lavt selvværd. Selvværdet er den grundlæggende værdi, vi tillægger os selv som menneske. Et højt selvværd giver dig tiltro til at du nok skal lykkedes og at folk omkring dig, vil kunne forstå og værdsætte, den du er. Hvis selvværdet er lavt, kan det bunde i flere forhold. Tidligere negative erfaringer med kritik, svigt eller traumer kan være en del af årsagsforklaringen, men for mange handler det også om ikke at være blevet set, anerkendt og lyttet tilstrækkeligt til gennem opvæksten eller i en periode i ens liv.

Mennesker med lavt selvværd kan ofte føle sig utilstrækkelige og usikre på sig selv. Dette kan føre til en række negative tanker og følelser, herunder angst, depression og stress. Lavt selvværd kan også føre til en tendens til at sammenligne sig med andre, og føle sig mindreværdig i forhold til dem.

Konsekvenserne af lavt selvværd kan også påvirke ens arbejdsliv og karriere. Mennesker med lavt selvværd kan have svært ved at tage initiativ og træffe beslutninger, og kan derfor have svært ved at forfølge deres karrieremål. De kan også være tilbøjelige til at undervurdere deres evner og være tøvende i deres initiativ og beslutninger. 

Lavt selvværd kan også påvirke ens sociale liv og relationer. Mennesker med lavt selvværd kan have svært ved at opbygge sunde relationer og være tilbøjelige til at trække sig tilbage fra andre. De kan også have tendens til at acceptere at blive behandlet dårligt i relationer, da de føler, at de ikke fortjener bedre

Hvis man derimod oplever, at man har en værdi, som den man er igennem livet, udvikler man et højt selvværd.

At have et højt selvværd er afgørende for at du kan føle dig tilfreds med dig selv og dit liv. Det kan hjælpe dig med at håndtere udfordringer og stress, skabe sunde relationer og tage kontrol over dine handlinger og beslutninger. Hos min klinik i Køge kan vi hjælpe dig med at opbygge og styrke dit selvværd gennem en række terapeutiske metoder og teknikker.

lavt selvværd

Symptomer på lavt selvværd

  • Du har en forsigtig, mere tilbageholdende adfærd
  • Du pleaser andre frem for at lytte til dine egne behov
  • Du undskylder for ting på forhånd
  • Du er ekstra opmærksom på andres signaler og din egen fremtræden
  • Du undgår situationer, fordi du ikke tror det vil gå godt eller blive rart
  • Du oplever ubehag, hvis opmærksomheden er rettet mod dig
  • Du overforbereder dig og gør dig ekstra umage med at gøre ting korrekt

Lavt selvværd kan behandles, og der findes mange effektive strategier, der kan styrke dit selvværd. Også selvom selvværdet måske har drillet dig i meget lang tid. 

Hvis du ønsker hjælp til at få styrket dit selvværd så kontakt mig her. 

Behandling af lavt selvværd

Kognitiv behandling af lavt selvværd er en effektiv metode til at tackle følelsen af utilstrækkelighed og usikkerhed i hverdagen. I min klinik i Køge tilbyder jeg professionel og individuel behandling til dig, der ønsker at arbejde med dit selvværd og opnå en bedre livskvalitet.

En kognitiv behandling tager udgangspunkt i dine negative tankemønstre og hjælper dig med at ændre dem til mere positive og realistiske overbevisninger om dig selv og dine evner. Vi arbejder med at identificere de tanker og følelser, der skaber og opretholder dit lave selvværd, og hjælper dig med at finde nye måder at tænke på.

Behandlingen indebærer også træning i at udvikle mere hensigtsmæssige strategier til at håndtere stress, bekymringer og selvkritik. Og jeg vil hjælpe dig med at lære at acceptere dig selv og dine følelser, og give dig redskaber til at opbygge et mere positivt selvbillede og styrke dit selvværd.

Jeg er uddannet i kognitiv terapi og har mange års erfaring med at hjælpe klienter med at arbejde med deres selvværd. Jeg tilbyder individuelle sessioner, hvor vi sammen vil  skræddersy en behandlingsplan, der passer til dine individuelle behov og mål.

Hvis du lider af lavt selvværd og ønsker at tage kontrol over dine negative tankemønstre og følelser, så er kognitiv behandling et godt valg for dig. I min klinik i Køge er jeg klar til at hjælpe dig på din rejse mod et mere positivt og selvaccepterende liv. Kontakt mig i dag for at høre mere om dine behandlingsmuligheder.