OCD

Hvad er OCD?

OCD (Obsessive Compulsive Disporder) kan vise sig ved en række tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Tvangstankerne handler om nogle af de værst tænkelige temaer, vi kan forstille os, og kredser derfor tit om emner som:

 • Kunne jeg gøre nogen fortræd?
 • Kunne jeg være skyld i ulykker/uheld?
 • Er jeg beskidt/uren?
 • Er jeg et dårligt menneske?

Når tanker som disse dukker op, skaber det et behov for at få afmonteret og afkræftet tankernes påstande, og det er her tvangshandlingerne kommer ind i billedet. Tvangshandlingerne forebygger, ifølge OCD’en, at noget dårligt sker. Eller tvangshandlingerne nedregulerer og kontrollerer en dårlig, ubehagelig følelse.

OCD’en kan også overvejende komme til udtryk ved tvangstanker og ingen eller få tvangshandlinger. Her er håndteringsstrategien, til at regulere ubehag og afkræfte tanker, typisk mange og lange indre analyser af tankerne, af ens handlinger og af ens kropsfornemmelser. Både tvangshandlingerne og de mange indre analyser er enormt tids- og ressourcekrævende. 

OCD

Symptomer på OCD

 • Du tjekker ting (er døren låst, er komfuret slukket, har jeg mine nøgler, er ting helt rene mv.)
 • Du laver remser og ritualer
 • Du undgår bestemte genstande eller situationer
 • Du overanalyserer kropslige fornemmelser
 • Du SKAL tænke en tanke helt til ende
 • Du genspiller tidligere episoder, for at være sikker på intet dårligt/forkert skete
 • Du er hyperopmærksom på særlige ting i dine omgivelser (fx. bakterier, kemikalier, virus)
 • Du spørger dine nærmeste igen og igen om detaljerne i noget der er sket, som forsikring for at alt er okay

Uanset om tvangshandlingerne eller de mentale strategier har til formål at forhindre noget dårligt i at ske eller få en ubehagelig følelse væk, så lindrer de kun kortvarigt. På længere sigt holder strategierne liv i OCD’en. Og jo mere man kommer til at lytte til OCD’en og følge dens krav, des flere krav vil den stille. Derfor er det en vigtig del af behandlingen med kognitiv adfærdsterapi at turde være i sit ubehag i små portioner, og langsomt træne at reagere med nye strategier på en tvangstanke og på trangen til at udføre en tvangshandling. 

Hvad er tvangstanker?

Tvangstanker er uønskede tanker, der både er tarvelige og væmmelige. De rammer altid noget af det man frygter allermest i livet, så indholdet bliver meget voldsomt og katastrofepræget.  Almindelige tvangstanker kan fortælle dig at:

Du er en dårlig person

Du kan ikke stole på dig selv

Du kan ikke stole på dine sanser eller handlinger

Du har forkerte følelser

Du kan gøre moralsk forkastelige ting

Du kan skade andre/være skyld i ulykker

De mere konkrete emner, tankerne typisk angriber, handler om: død, ulykke, sygdom, bakterier/smitte, kemikalier, forurening, seksualitet, overgreb, vold/aggressivitet, moral og religion. Det der kendetegner tvangstanker er, at de bliver meget insisterende, de kører i ring, de har ingen nuancer, de er rigide og de holder fast i et katastrofepræget scenarie. Og så kobler tankerne ofte ting sammen, så de fortæller dig, at du skal handle på en bestemt måde for at forhindre noget slemt i at ske. 

Hvis man oplever tvangstanker for første gang, er dette enormt skræmmende og giver stort ubehag. Det er også ofte skamfuldt, og derfor går mange med tvangstanker i mange år, uden at opsøge den rette hjælp. Men tvangstanker og OCD kan behandles effektivt, så det er vigtigt at turde søge hjælp. Hvis det er svært at dele med nogen, du har tvangstanker, så husk at tvangstankerne bare er tanker og IKKE sandheder.

Hvad er tvangshandlinger?

Tvangshandlinger er konkrete handlinger, som OCD-en tvinger dig til at gøre, for at forhindre noget dårligt i at ske. Eller for at regulere en følelse af ubehag, beskidthed eller forkerthed. Ofte skal den bestemte handling gentages flere gange, så det bliver et slags ritual, der skal gennemgås. Hvis tvangshandlingerne er der i en længere periode, kan det også blive til en slags vaner, som du bare automatisk gør, uanset hvilket ubehag eller tanker, der er kobler sammen med handlingen. Tvangshandlinger kan være ret så tidskrævende og slidsomme i ens hverdag. De mest almindelige tvangshandlinger består af:

 • Vaskeritualer fx. håndvask, vask af tøj, vask af flader, vask af emballager mv. 
 • Tjekkeritualer fx. tjek af om ting er slukkede, låste eller lukkede: fx stikkontakter, komfur, vand, varme, døre, vinduer mv.
 • Ordens- og symmetriritualer fx. at ting skal placeres, røres eller gøres på en særlig måde 
 • Mentale ritualer som fx at tælle eller sige og tænke bestemte remser, ord eller sætninger

Behandling af OCD

Der findes flere effektive behandlingsformer til OCD, hvor en af dem er kognitiv adfærdsterapi, som jeg tilbyder i min klinik i Køge. Når du starter i kognitiv adfærdsterapi mod OCD vil første del af behandlingen gå ud på at lave en grundig afdækning af hvordan OCD-en rammer dig, hvornår du mærker den og hvordan den kommer til udtryk. I denne indledende fase vil der også være det man kalder psykoedukation omkring OCD, altså lidt undervisning fra mig som psykolog om OCD-ens mest almindelige udtryk og mekanismer. Denne faglige viden er for mange klienter, med til at gøre det man oplever til mindre farligt og mere håndterbart.

Når vi sammen har brugt de første 1-2 sessioner på at afdække og forstå hvordan OCD-en rammer dig, så er næste skridt i behandlingen at sortere i og rangordne de situationer hvor OCD-en driller, fra det der giver dig mindst til mest ubehag. Det efterfølgende behandlingsarbejde består i at lave analyser af de konkrete situationer. Ud fra analyserne kan vi skræddersy nogle teknikker, der passer til dig og som kan hjælpe dig til at håndtere OCD-en med nye strategier, så du lærer at rumme ubehaget og handle mindre på OCD-ens ”befalinger”. Det er det der hedder responshindring (at man lærer at gøre noget andet end at reagere direkte på indholdet i OCD-en) og eksponering (at man finder modet til at konfrontere ubehaget, være i det og lade det klinge af). I takt med at du får nogle konkrete nye erfaringer, som viser dig, det er okay ikke at tænke en tvangstanke til ende eller gennemføre en tvangshandling, så begynder OCD-en at give slip og symptomerne lindres.